Cijfers

De gemeente Maastricht (wethouder Damsma) zou in het voorjaar van 2017 het lang verwachte popbeleid presenteren aan de gemeenteraad. Helaas is dat weer uitgesteld en zal er eerst eind juni een zogenaamde stadsronde gehouden worden waar zowel burgers als raadsleden de mogelijkheid krijgen om mee te praten over dit onderwerp. Het zal dus nog wel even duren voordat er een popbeleid in deze stad is.

Navraag door Stichting M-LABROZ leert dat er geen cijfers zijn over het aantal bands in de stad, het aantal benodigde oefenruimtes of andere onderliggende informatie die van belang is bij het opzetten van beleid. Natuurlijk is pop ongrijpbaar en defragmentarisch georganiseerd, maar beleid dat er op gericht is om deze cultuurvorm te stimuleren zal toch op z’n minst uit moeten gaan van de nu-situatie wil je überhaupt straks kunnen meten of het beleid tot resultaten heeft geleid.

Stichting M-LABROZ, de initiatiefnemers van Bankastudios, is daarom van mening dat een nulmeting nodig is om te weten wat er speelt op het gebied van popmuziek, slechts één van de toekomstige activiteiten van Bankastudios, als basis voor het te ontwikkelen beleid. De huidige stand van zaken is daarbij niet heilig, de ambitie van de stad zou hoger moeten liggen dan het huidige niveau, anders hoeft er geen beleid gemaakt te worden. Het creëren van een pop-infrastructuur moet namelijk een boost geven aan de popcultuur in Maastricht, net als het aanleggen van wegen er voor zorgt dat een bedrijventerrein ontstaat en gaat groeien. Aanbod versterkt groei en creëert (meer) behoefte.

De gemeente stelt tijdens de gesprekken met M-LABROZ dat ze bang zijn voor concurrentie met de Muziekgieterij als Bankastudios zou beginnen. Ook daar moeten repetitieruimtes komen, net als bij Bankastudios, ook hebben ze de opdracht van de gemeente om popmuzikanten en bands bij te staan en te begeleiden teneinde popmuziek in Maastricht naar een hoger plan te trekken. Het is dus de vraag hoe de gemeente bang kan zijn voor concurrentie, terwijl er geen enkele achtergrondinformatie is om dit “gevoel” te ondersteunen.

Om dat gevoel weg trachten te nemen heeft M-LABROZ op basis van de landelijke cijfers uit de Monitor Amateurkunst uit 2015 een beeld trachten te schetsen van de amateurkunst-beoefening in Maastricht. Het is natuurlijk regionalisering van landelijke cijfers, maar het geeft wel een beeld van de stand van zaken.

——————————————————————

Musici in Maastricht

De stad Maastricht heeft ongeveer 118.000 inwoners van 6 jaar en ouder.

  118.000 inwoners

Uit de Monitor Amateurkunsten blijkt dat in steden met een inwoneraantal tussen de 100.000 en 400.000, 25% actief is op het gebied van amateurkunsten.

  29.500 Amateurkunst-beoefenaars

Van die groep kunstbeoefenaars is 46% muzikant

  13.570 Amateurmusici

Van die groep maakt 41% pop en rock muziek

  5.564 Pop en Rock musici in Maastricht

49% van de pop en rock musici spelen geregeld, elke week, het hele jaar door

  2.726 pop musici spelen elke week

Deze muzikanten geven gemiddeld € 25 per maand uit aan een repetitieruimte

  € 817.800 geven deze muzikanten per jaar uit aan de huur van repetitieruimtes in de stad

22% van deze muzikanten spelen altijd samen met anderen

  600 musici spelen in een band of enig andere vorm van een groepsverband

Gemiddeld spelen er 4 personen in een band (eigen schatting)

  In Maastricht zijn 150 popbands die geregeld (elke week) repeteren

Omdat het hier om amateurmusici gaat, gaan we er van uit dat repetities voornamelijk in de avonduren en de weekends zullen plaatsvinden. (dat is ook de ervaring van de Oefenbunker in Landgraaf).

Repetities vinden plaats in blokken (meestal dagdelen), maximaal drie per dag. Een ruimte kan daarom per week 11 keer verhuurt worden (door-de-week-avonden en weekend) + wellicht nog eens 1 extra dagdeel per week, maximaal dus 12 keer per week is aannemelijk. (57% bezetting van de repetitieruimte op jaarbasis)

  1 Repetitieruimte levert 12 dagdelen repetitietijd op

De Muziekgieterij krijgt 6 repetitieruimtes en Bankastudios 4.

  10 repetitieruimtes in totaal bij Bankastudios en Muziekgieterij voor pop en rockbands

In die 10 repetitieruimtes kunnen 10 X 12 repetities gepland worden voor amateur bands

  Aanbod:  een voorraad van 120 repetitie-dagdelen in de stad Maastricht bij 57% bezetting 

In Maastricht zijn 150 popbands die geregeld (elke week) repeteren

  Vraag: 150 repetitie-dagdelen per week (indien de bands ook daadwerkelijk maar 1 keer per week repeteren)

  Tekort: 30 repetitie-dagdelen per week 

Bankastudios EN Muziekgieterij voorzien dus samen in 80% van de huidige behoefte van enkel de musici in de stad en alleen op Pop en Rock gebied. Daarnaast zal Bankastudios zich richten op Jazz, Blues, Klassiek, Harmonie en Fanfare, KleinKunst, Toneel, streekmuziek etc…, maar ook op musici buiten de stad. Maastricht als cultureel centrum in de streek.

In het businessplan van Bankastudios is rekening gehouden met 40% bezetting, terwijl bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op 57% bezetting van alle repetitieruimtes en het uitgangspunt dat al de bands maar één keer per week repeteren.

Zonder stevige wetenschappelijke onderbouwing en op basis van geregionaliseerde, landelijke cijfers (Monitor Amateurkunsten) is het aannemelijk dat op het gebied van pop en rock muziek (de focus van de Muziekgieterij) geen sprake kan zijn van enige concurrentie.

——————————————————————

Schermafbeelding 2017-06-18 om 19.30.49

 

 

BRON:  Monitor Amateurkunst 2015 – Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2016

©2019 Bankastudios Maastricht