Bankastudios, het gebouw en de invulling

ROZ gebouw.001

Het unieke aan dit voormalig ROZ gebouw is de combinatie van geluidsstudio’s, die indertijd ten behoeve van de radio-uitzendingen van de publieke Regionale Omroep Zuid zijn gebouwd, en kantoorruimtes met zeer veel daglicht en daarom zeer geschikt voor kunstenaars. De studio’s zijn ontworpen volgens de strenge standaard van de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) en hebben unieke akoestische kwaliteiten. Zo was het geen probleem om in een van de radiostudio’s een live nieuwsuitzending uit te zenden, terwijl tegelijkertijd in de grote studio een concert werd opgenomen. De klank van de grote opnamestudio is bovendien van een dusdanige uitzonderlijk hoge kwaliteit, dat menig beroemd muzikant gebruik maakte van de studio’s: van het LSO en Andre Rieu tot muzikanten van Triggerfinger. Vanwege het multidisciplinair akoestisch ontwerp is deze ruimte aanpasbaar aan klassiek, Harmonie, Fanfare en Brassband, Jazz en Pop.

Bankastudios zal een impuls geven aan de cultuur in de stad Maastricht door de ontbrekende schakels in de culturele keten te gaan vormen als multidisciplinair kunstcentrum. Muzikanten werken in de studios, terwijl beeldend kunstenaars permanente atelierruimtes kunnen huren in de hoogbouw van het pand. De kunstenaars hebben een eigen atelier waarin gewerkt kan worden op zelf gekozen tijden. Deze faciliteit levert daardoor een kruisbestuiving en cultuurontwikkeling op, gewild of ongewild zullen de kunstenaars elkaar beïnvloeden. Faciliteiten door de combinatie muziekkunstenaars/muzikanten bestaan nog niet in Maastricht. Het is ook nauwelijks mogelijk om in de stad per dagdeel repetitieruimtes te huren en meerdere permanente ruimtes voor muzikanten -artists-in-residence- bestaat al helemaal niet in de vorm die Bankastudios voor ogen heeft.

Bankastudios zal ook bijdragen aan het verbeteren van het muziekklimaat in de stad. Muziek om naar te luisteren moet eerst gemaakt worden; geschreven, geoefend en getest. Bij de Muziekgieterij ligt de nadruk op de podiumfunctie en in later stadium ook een productiefunctie voor enkel popmuziek, bij Bankastudios ligt de nadruk op de ontwikkel-, artist-in-residence en broedplaatsfunctie voor alle soorten kunstbeoefening, waaronder muziek, maar niet enkel popmuziek. Ook klassiek, en ook een combinatie van (beeldende) kunst, toneel en dans zijn onderdeel van de toekomstige activiteiten in het gebouw.
Bankastudios zal begeleiding aanbieden aan muzikanten en bands zoals artist counceling, masterclasses, management, presentatie, performance. De faciliteit wil zich niet beperken tot één muziekstijl maar plek bieden aan klassiek, jazz, pop en rock. Bij pop/rockmuziek zal Bankastudios zeker kunnen functioneren als incubator en talent-ontwikkelaar voor optredens op de grote podia.

Het zeer markante gebouw), maar ook de unieke faciliteiten maken het gebouw geschikt voor verschillende kunstvormen. In de grote studio, voorheen de muziekzaal van de Muziekgieterij, kunnen behalve proefconcerten van aankomende bands ook kleinschalige klassieke concerten plaats vinden of theatervoorstellingen. Schrijvers, muzikanten, acteurs, beeldende kunstenaars en dansers treffen elkaar in één gebouw. Dat kan leiden tot kruisbestuiving en de gewenste broedplaats- en proeftuinfunctie van het initiatief. Met beoefenaars van klassieke muziek, jazz, pop/rock, hiphop en andere muziekvormen onder één dak, kunnen bijzondere experimenten plaats vinden. Maar tevens kan er samenwerking met de Harmonie, KDO – Kunst Door Oefening-, en de theatervereniging van Mariaberg gezocht worden en daarmee een stevige link met de buurt te leggen.

De bewoners van de Maastrichtse wijk Mariaberg waar het ROZ gebouw in ligt, hebben tijdens een buurtonderzoek te kennen gegeven dat er behoefte is aan een buurt-functie voor het ROZ gebouw “Er is weinig voor kinderen te doen”, zo wordt er gezegd in de buurt. Ook zouden ouderen een plek kunnen krijgen met activiteiten of de mogelijkheid om een kopje koffie te komen drinken in het gebouw. Het is dus voor de sociale inbedding van het initiatief Bankastudios zaak om het gebouw een open functie te geven. Daghoreca kan daar voor zorgen in combinatie met het openstellen van het park voor buurtevenementen en het organiseren van (creatieve) activiteiten voor de buurt. Het pand is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor (laagdrempelige) muzieklessen voor buurtbewoners en projecten met theater, dans of muziek voor jongerengroepen.

Bankastudios zal een bijdrage leveren aan een gezond cultureel klimaat in de stad MET een sociale inbedding en een duidelijke link naar de buurt. Bankastudios wordt een aanvulling op het bestaande aanbod en zal initiatieven actief ondersteunen door specifiek kunstenaars en culturele ondernemers te begeleiden bij het realiseren van hun plannen.
Doel is daarbij een plek te geven aan iedereen die met muziek en kunst bezig is. Voor alle bewoners en bezoekers van Maastricht en mensen die een culturele impuls kunnen geven aan de stad. Bankastudios zal daardoor een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van Maastricht als aantrekkelijke stad en de regio om te (blijven) wonen, werken en/of te studeren.

Centraal staat daarbij: sociale inbedding, cultureel geëngageerd, verbindend, stimulerend en midden in de Maastrichtse samenleving staand, zonder de regio uit het oog te verliezen.

De kunstenaars hebben de ideeën, Bankastudios de mogelijkheden om ze te realiseren.

Lucas Vroemen

Voorzitter Stichting M-LABroz
Initiatiefnemer van Bankastudios

©2019 Bankastudios Maastricht