Bijeenkomst buurtbewoners Bankastraat

22467600_1276786905766491_5664271537724866104_o

Foto: Anne van Aalst (SAM)

Op 12 oktober 2017 is een bijeenkomst met buurtbewoners geweest en dan met name de mensen die rondom het voormalige ROZ gebouw wonen in de wijk Mariaberg. Er werd door de voorzitter van de initiatiefgroep een presentatie gegeven over de plannen die de groep heeft met het gebouw. Omdat het plan maar liefst 57 pagina’s groot is, werd summier ingegaan op de activiteiten die moeten gaan plaatsvinden nadat het pand is opgeknapt.

Die activiteiten zijn:

 • Verhuur van Repetitieruimtes
 • Verhuur van vaste studios voor muzikanten
 • Verhuur van Opname studio’s
 • Verhuur van Ateliers voor (beeldend) kunstenaars
 • Verhuur van Bedrijfsruimtes voor creatieve bedrijven
 • Verhuur van Studieruimtes voor muziekonderwijs (Conservatorium)
 • Verhuur van Projectruimtes voor voorbereiden van kunstproducties (grote studio)
 • Ondersteunende horecafunctie voor huurders van werkruimtes in het pand

Wat gaat er vooral NIET gebeuren:

 • GEEN nieuwe Muziekgieterij
 • GEEN (Studenten) feesten
 • GEEN Programmering van een open podium
 • GEEN openbare Café functie

Sommige buurtbewoners zijn bang dat de oude situatie weer terugkeert. Ten tijde van de Muziekgieterij was er veel overlast door studentenfeesten en lawaai van vertrekkende bezoekers na concerten. Toen moesten deze feesten wel georganiseerd worden door de Muziekgieterij om de exploitatie rond te krijgen.

Dat is anders bij Bankastudios. De ondersteunende horecafunctie kost evenveel als ‘ie opbrengt en is enkel bedoeld voor het verbinden van de huurders die in het gebouw werken. Als men samen en broodje eet, zullen er veel sneller samenwerkingsverbanden ontstaan, is het idee.

De gemeente heeft ook al geluisterd naar het andere eerder geuite bezwaar door drie buurtbewoners: de open podiumfuntie. Één van de voorwaarde die de gemeente gesteld heeft, is het schrappen van deze functie in het plan.

De stemming in de buurt was tijdens de voorlichtingsavond tweeledig. Twee van de aanwezige buurtbewoners hebben veel bedenkingen bij het plan en zijn bang voor de overlast die kan ontstaan. Die bedenkingen zijn vooral ingegeven door de vele overlast die men ten tijde van de Muziekgieterij heeft ondervonden. De meerderheid, acht bewoners, vinden het wel een goed idee als er weer iets gebeurt met het leegstaande ROZ gebouw.

Over één ding waren ze het allemaal eens: de parkeeroverlast. Voor de deur van het gebouw hoeft niet betaald te worden voor parkeren, hetgeen resulteert in vele langdurig geparkeerde auto’s met vooral Duitse en Belgische kentekens. De drukte die daardoor op sommige momenten ontstaat, met name in het weekend, veroorzaakt vaker gevaarlijke situaties in de Bankastraat, zo zeggen de buurtbewoners. De buurt heeft graag dat er een parkeermeting komt om zo duidelijk te kunnen maken dat er door de gemeente iets gedaan met worden aan deze situatie.

Bankastudios zal altijd fiets en openbaar vervoer stimuleren en kan eventueel op haar terrein ook  nog auto’s laten parkeren van huurders van het gebouw. Zulks nader te onderzoeken i.v.m. eventueel benodigde vergunningen.

Al met al is de stemming overwegend positief over de plannen van Bankastudios, enkele kanttekeningen daargelaten. Bankastudios wil graag continue contact met de buurt, daarom zal er een klachten lijn (e-mail) worden opgericht waar mensen kunnen klagen zodra ze overlast ondervinden. Ook zal er een nieuwsbrief voor de buurt worden gemaakt waar ze zich op kunnen abonneren en waarin  de komende activiteiten die in het gebouw zielen plaatsvinden worden opgenomen.

De afgelopen vier jaar heeft men nauwelijks overlast ondervonden, zo stelt men, laten we er voor zorgen dat de komende jaren niet anders zullen zijn.

 

Bestuur Stichting M-LABROZ, initiatiefnemer van Bankastudios

©2019 Bankastudios Maastricht