Persbericht Popnota gemeente Maastricht

Reactie popnota gemeente Maastricht
Wij menen als nieuw initiatief, met als belangrijk onderdeel Popcultuur, niet alleen een standpunt in te moeten nemen in de openbare discussie, maar ook constructief mee te denken bij de concretisering van het gemeentelijke beleid. Ook vinden wij dat het vooral een publieke discussie moet zijn. Pop is van en voor iedereen en verdient daarom een prominente plek in de openbare discussie. Hoewel Bankastudios een zichzelf bedruipend initiatief is kunnen we toch niet zonder een levendige sector in de stad. Met name voor het opzetten en onderhouden van die infrastructuur ziet Bankastudios een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd.
Bankastudios heeft verheugd kennis genomen van het feit dat de gemeente de popcultuur actief ondersteunt en tevens als een significant onderdeel van de stadscultuur ziet. Na de forse investering in de stenen van de Muziekgieterij en de bijdrage aan het initiatief Bankastudios is er eindelijk een beleidsnota. Een grote stap voorwaarts naar de verdere integratie van de popcultuur in de gemeentelijke genen.

Bankastudios hoopt dat de gemeente die ambitie ook vertaalt naar praktische en financiele ondersteuning van de sector. Poppodia, festivals, culturele evenementen en projecten kunnen niet zonder financiele bijdrage van de gemeente willen ze kunnen groeien naar initiatieven van formaat.

In de inleiding van de Popnota staat al geschreven dat er “substantiële bedragen nodig zijn”, laten we de daad bij het woord voegen en in de algehele cultuurbegroting popcultuur daarom ook substantieel onderdeel van die begroting maken. Popcultuur is nu een klein onderdeel van de 21 miljoen die de gemeente jaarlijks aan cultuur uit geeft. Gezien de ambitie die de gemeente uitspreekt en de groeiende populariteit van de popcultuur moeten nu andere verdeelsleutels gehanteerd worden, wil die ambitie waargemaakt worden. Doen we dat niet dan eindigt de nota als een papieren tijger.

Bankastudios is verder van mening dat het in de plannen momenteel ontbreekt aan een nulmeting. Als die er nu niet is, weten we straks niet wat de uitvoering van het beleid opgeleverd heeft. Wil popcultuur geen speelbal van de politiek worden is het noodzakelijk om successen te koesteren.
Zoals uit een onderzoek van LAGroup (zij hebben ook het onderzoek voor de gemeente Maastricht gedaan) in Den Haag bleek is popcultuur een belangrijke economische factor in die stad geworden. Als we dat ook in Maastricht in de toekomst kunnen aantonen, middels nulmetingen en evaluatiemetingen, in harde cijfers zijn de begrotingsbesprekingen straks een stuk eenvoudiger.

Bankastudios biedt aan om te helpen om deze goede start nu handen en voeten te gaan geven en te gaan concretiseren. Er moet in de ogen van Bankastudios een projectplan worden opgezet waarin ieder onderdeel van de nota wordt omgezet in concrete stappen. Uiteraard is de gemeente daar niet alleen verantwoordelijk voor maar moet dat samen met een samenwerkende culturele sector. Tijdens de totstandkoming van de beleidsnota is al veel overleg geweest met deze sector laten we dat bij de uitvoering van het beleid ook gaan doen.

©2019 Bankastudios Maastricht